Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o.

Alžbetínske nám. 328,
929 01 Dunajská Streda,
Slovakia

Tel.: +421 908 103 798, +421 650 440 147
Email : eva.gulyasova@madnet.sk
Web: www.advokatds.sk

Neprehliadnite

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej má zriadený elektronický podpis, ktorý prináša klientom našej kancelárie viaceré výhody, napr. pri založení obchodnej spoločnosti klient musí uhradiť len 50 % súdneho poplatku (v prípade založenia s.r.o. súdny poplatok je namiesto 331,50 € len 165,75 €).

Zmluvy o prevode nehnuteľností (napr. kúpna alebo darovacia zmluva) vypracované v advokátskej kancelárie Mgr. Evy Gulyášovej sú opatrené autorizačnou doložkou, a podpisy zmluvných strán už nie je nutné osobitne overiť pred notárom. Autorizácia zmlúv prináša pre našich klientov výhody v úspore nákladov ohľadne overenia podpisov a v urýchlení katastrálneho konania, dĺžka ktorého trvá len 20 dní.