Vítame Vás na webovej stránke advokátskej kancelárie Mgr. Evy Gulyášovej.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim i zahraničným subjektom (tak fyzickým ako aj právnickým osobám) vo všetkých oblastiach práva, najmä však v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane zastupovania klientov pre súdmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektmi ako aj pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov.

Prvoradým cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb na vysokej profesionálnej úrovni, aby sa právne problémy klientov riešili efektívne a účinne.

Mgr. Eva Gulyášová
advokátka

 

 

Neprehliadnite

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej má zriadený elektronický podpis, ktorý prináša klientom našej kancelárie viaceré výhody, napr. pri založení obchodnej spoločnosti klient musí uhradiť len 50 % súdneho poplatku (v prípade založenia s.r.o. súdny poplatok je namiesto 331,50 € len 165,75 €).

Zmluvy o prevode nehnuteľností (napr. kúpna alebo darovacia zmluva) vypracované v advokátskej kancelárie Mgr. Evy Gulyášovej sú opatrené autorizačnou doložkou, a podpisy zmluvných strán už nie je nutné osobitne overiť pred notárom. Autorizácia zmlúv prináša pre našich klientov výhody v úspore nákladov ohľadne overenia podpisov a v urýchlení katastrálneho konania, dĺžka ktorého trvá len 20 dní.